Zielsafstemming vertaler van de ziel

 

Tijdens een  zielsafstemming fungeer ik als vertaler en tolk  om  te communiceren met een dierbaar persoon die zich  niet of  moeilijk verstaanbaar kan maken of zich niet meer kan uiten. 

Wanneer je bijvoorbeeld de zorg hebt  voor een naaste met dementie, een verstandelijke beperking of een dierbare die de aarde binnenkort gaat verlaten.

Ondanks dat personen zich moeilijk kunnen uiten of verstaanbaar kunnen maken willen ze wel graag gehoord worden. Daarbij is het ook prettig wanneer je weet wat er innerlijk speelt en op welke manier je er voor degene kunt zijn. Op welke manier de persoon graag gezien en benaderd wilt worden. Welke behoeftes er zijn, welke angsten er misschien spelen. Op welke manier er dingen binnen komen. Welke wensen er zijn en welke veranderingen degene  graag zou willen zien. Dingen die nooit besproken zijn kunnen nu uit gesproken worden of worden opgehelderd. Door op zielsniveau datgene te kunnen uiten wat er innerlijk speelt ontstaat er rust en ruimte bij degene. Er wordt op een andere manier geluisterd en gecommuniceerd. Waarin degene zich gehoord voelt en zich heeft kunnen uitspreken.

 Er ontstaat een stuk begrip en duidelijkheid in wat er speelt en hoe eventueel om te gaan met bepaalde zaken of gedrag.

Dit alles in overeenstemming met de ziel van de persoon. Wanneer iets niet de bedoeling is of nog niet de juiste tijd krijg ik dit te horen. Waarin ik ten alle tijde gehoor geef aan de vrije wil van de persoon  en deze respecteer en zal waarborgen.


      

Daarnaast kan ik ook in overleg met de naaste familie ingehuurd worden door zorg personeel of de instelling waar een persoon verblijft. Dit om beter zicht te krijgen in wat er speelt en nodig is waneer  zorg personeel of begeleiding tegen bepaalde zaken of gedrag aanlopen. Door middel van een zielsafstemming en mijn mediamieke gave kan ik inzichten aanreiken. Wat degene nodig heeft qua verzorging of manier van verzorging. Manier van benadering  en omgang en wat er innerlijk speelt en nodig is. Vertalen van bepaald gedrag om te kunnen zien wat er eigenlijk werkelijk speelt en nodig is. Belangrijk punt is daarbij ook hoe gaat bij de persoon de informatie verwerking. 

Zo kan er meer afgestemde zorg en begeleiding gegeven worden omdat elke persoon anders is en reageert en een andere benadering nodig heeft.

 

Een zielsafstemming kan bij mij in de praktijk.  Op locatie rondom de buurt van Zutphen.

Telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer het nodig is om de energie te reinigen zal ik dit ook doen. Hierbij haal ik belastende energie en/ of blokkades weg waardoor de energie weer vrij kan stromen en het zelfhelend vermogen van het lichaam zich kan herstellen.