Privacy verklaring

 

Centrum Amara verwerkt persoons gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordering gegevens bescherming AVG.

 

Centrum Amara wordt beheerd door:

Lonneke Jurcka-Brouwer                                                                                                                                                            De Waarden 284 7206 GP Zutphen

Kvk: 60694289

 

 Welke gegevens verzamelt Centrum Amara

Centrum Amara verwerkt je persoons gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Via mijn website kan je geen gebruik maken van een contact formulier om persoons gegevens achter te laten. Hierdoor worden via mijn site www.centrumamara.nl geen persoonlijke gegevens opgeslagen en/of bewaard. Contact en verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht gaan via telefonisch contact en/of e-mail.

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst gebruik ik je gegevens om de bestelling netjes te kunnen afhandelen. De gegevens die ik hiervoor nodig heb zijn:

Naam

Adres

Woonplaats

 

 

Wanneer je een spiritueel consult wilt aanvragen kan ik om de volgende gegevens vragen:

Naam

Adres

Woonplaats

Geboorte datum

Recente foto * Deze verwijder ik direct na afhandeling consult en is alleen nodig bij sessie op afstand. 

Omdat spirituele consulten onderdeel uitmaken van therapeutische sessies dien ik een cliënten dossier aan te maken. Deze behoor ik 15 jaar te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichting. In dit dossier bewaar ik de verslagen van de spirituele consulten die ik heb afgenomen van de persoon die de aanvraag heeft gedaan.

 

Ook bij deze gegevens doe ik mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.

 Ik zorg er voor dat ik zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens.

 Gegevens en cliënten dossier is niet toegankelijk voor onbevoegden.

 Ik heb wettelijk geheimhoudings plicht als therapeut.

 

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve als ik wettelijk verplicht ben deze te verstrekken. Met partners zoals een administratie kantoor laat ik een verwerkings overeenkomst tot stand komen en tekenen zodat ze zich houden aan de plichten van de AVG.

 

Bewaar termijn:

Ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Na afronding of ontvangst bestelling of spirituele sessie verwijder ik de gegevens uit mijn mail of telefoon.

Gegevens zoals facturen dien ik 7 jaar te bewaren om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Een cliënten dossier dien ik 15 jaar te bewaren om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Deze gegevens worden binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

 

Inzage, wijziging en verwijderen van gegevens.

 Als je vragen hebt en wilt weten welke persoons gegevens ik van je heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie contact gegevens

 Uitleg krijgen over welke gegevens ik van je heb en wat ik er mee doe.

 Het laten corrigeren van fouten

 Intrekken toestemming de consequentie hiervan is alleen dat ik de bestelling en/spirituele sessie niet kan af maken en hierdoor zal worden geannuleerd.

 

Klacht indienen

Als je vind dat ik niet op de juiste manier help dan heb je her recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Lonneke Jurcka-Brouwer

Jan 2020